Vol 5, No 9 (2014)

September-2014: Research and Review articles

Research & Review articles

Table of Contents

Mathematical Section

Jayanta Kr. Choudhury*, Bichitra Kalita
pdf
P. Srilakshmi*, R. Siva Prasad
pdf
Sanjay Gaur, Mukta Agarwal*
pdf
S. Sriram*, R. Govindarajan
pdf
Ismail B, Ashwini Kumari*
pdf
Niranjan Bora*
pdf
T. Gayathri*, S. Meena
pdf
R. S. Wali, Vivekananda Dembre*
pdf
L. Madhusudan*
pdf
Maan A. Rasheed*, A. G. Farhan
pdf
Minakshi Biswas*, Biman Chandra Chetia, Chandra Kanta Phukan
pdf
K. Radha, N. Kumaravel*
pdf
D. D. Pawar, V. J. Dagwal*
pdf
P. R. Sharma, Kalpna Sharma, Tripti Mehta
pdf
Harjinder Singh*
pdf
P. Srilakshmi*, R. Siva Prasad
pdf
Dr. Sandeep Kumar Tiwari*, Vinita Sharma
pdf
P. Srilakshmi*, R. Siva Prasad
pdf
Rashmi Awad*, Shakti Banerjee
pdf
R. Maheswari*, S. Karunanithi
pdf
R. M. Rizk-Allah*
pdf
Soumia Tamania*, Brahim Nachit, Abdelwahed Namir, Radouane Kasour, Noureddine Dihaj, Mohamed Radid
pdf
Tanweer Jalal*
pdf
Ali A. A-Rahman*
pdf
S. Sane Sreelakshmi*, A. Mallikarjuna Reddy
pdf
Deepak Gupta, Renuka *, Harminder Singh
pdf
V. D. Sharma, P. B. Deshmukh
pdf
V. D. Sharma*
pdf
V. D. Sharma*
pdf
V. D. Sharma*, P. D. Dolas
pdf

Science Section

Ch. V. Ramana Murthy, K. Rama Krishnaiah
pdf
C. Sulochana, Tayappa H.*
pdf
C. Sulochana, Ramesh H.*
pdf
R. K. Deka*, R. Dutta
pdf
Pavan Kumar Cintaginjala*, U. Rajeswara Rao, D.R.V. Prasada Rao
pdf
J. Siva Shankara Rao, R. Siva Prasad
pdf